No ha afegit cao article a la seva llista resumida.